İşyeri Hekimi Çalışma Süresi Hesaplama

İşyeri Hekimini Ayda Kaç Saat Çalıştırmakla Yükümlüsünüz?

İşyeri Hekimi Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?


İşyeri Hekimi süre hesaplaması 20 Temmuz 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK'in 12. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,

  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika,
  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika,
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika

işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.


Ayrıca,

  • Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak yukarıdaki kriterlere göre yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.
  • Tehlikeli sınıfta yer alan 1500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 1500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak yukarıdaki kriterlere göre yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak yukarıdaki kriterlere göre yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.