İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süresi Hesaplama

 

İş Güvenliği Uzmanını Ayda Kaç Saat Çalıştırmakla Yükümlüsünüz?

 

Çalışan Sayınız:

 

Şirketinizin Tehlike Sınıfı
Hangi Uzmanlık Sınıfları Hizmet Verebilir?
Süre (saat)

 

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli
A, B, C
A, B
A
 

İş Güvenliği Uzmanı Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

 

İş güvenliği uzmanı süre hesaplaması 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'in "iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri" adlı 12. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,

  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.
iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır.